Kontakta Swetox

Föreståndare ETV/Swetox Södertälje

Föreståndare

Heike Hellmold

Telefon: 08-524 885 02
Enhet: Enheten för toxikologiska vetenskaper (ETV), CD Swetox
E-post: heike.hellmold@swetox.se

Chef för Swetox-konsortiet

Forskare

Åke Bergman

Enhet: Enheten för toxikologiska vetenskaper (ETV), CD Swetox
E-post: ake.bergman@swetox.se

Kommunikatör

Jonas Förare

Telefon: 08-524 885 23
Enhet: Enheten för toxikologiska vetenskaper (ETV), CD Swetox
E-post: jonas.forare@swetox.se

Toxikologi