Kontakta KIMKAT-administratörer

This page in English

Vid problem med ditt e-postkonto ska du kontakta KIMKAT-administratören på din institution. Se kontaktuppgifter för varje institution nedan.

BIONUT, CLINTEC, CMB, CNS, ETV (Swetox)

KIMKAT-gruppen BioNut:
kimkat@bionut.ki.se

KIMKAT-administratörer:

Thomas Tinglöv (KIMKAT-ansvarig)
08-524 835 49

Eva Nordlander
08-524 810 10

Karin Gåse
08-524 810 09

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

KIMKAT-gruppen CLINTEC:
kimkat@clintec.ki.se

KIMKAT-administratör - Anställda:

Emil Fägerwall Ödman (KIMKAT-ansvarig)
08-524 877 85

Maria Edwardsson
08-524 837 98

KIMKAT-administratör - Forskarstuderande:

Agneta Wittlock
08- 585 873 53

KIMKAT-administratör - Anknutna:

Ann-Charlott Nordström
08-585 821 02

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB)

KIMKAT-gruppen CMB:
kimkat@cmb.ki.se

KIMKAT-administratörer:

Margaret Ulander (KIMKAT-ansvarig)
08-524 872 79

Linda Lindell
08-524 872 90

Eleonora Matisic
08-524 873 71

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS)

KIMKAT-gruppen CNS:
kimkat@cns.ki.se

KIMKAT-administratörer:

Caisa Stilling (KIMKAT-ansvarig)
08-524 832 82

Sandra Mathisen
08-524 830 45

Anders Ihrfors
08-524 832 87

Elin Johansson
08-524 830 44

Enheten för toxikologisk vetenskap (ETV), CD Swetox

KIMKAT-gruppen ETV/Swetox:
kimkat@swetox.se

KIMKAT-administratörer:

Ami Palmin (KIMKAT-ansvarig)
08-524 885 15

Johan Lindberg
08-524 885 01

Magnus Alkerdun
08-524 870 55

FyFa, IMM, KBH, KI DS, KI SÖS

Institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa)

KIMKAT-gruppen FyFa:
kimkat@fyfa.ki.se

KIMKAT-administratörer:

Fredrika Carlsén (KIMKAT-ansvarig)
08-524 866 30

Sofia Schilken (KIMKAT-ansvarig)
08-524 868 78

Diana Mattsson
diana.mattsson@ki.se

Institutet för miljömedicin (IMM)

KIMKAT-gruppen IMM:
kimkat@imm.ki.se

KIMKAT-administratörer:

Jenny Svedman (KIMKAT-ansvarig)
08-524 874 92

Selma Grönlund
08-524 874 75

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH)

KIMKAT-gruppen KBH:
kimkat@kbh.ki.se

KIMKAT-administratörer:

Johanna Huotari (KIMKAT-ansvarig)
08-524 823 97

Anna Sandberg
08-524 823 66

Emelie Ahlin
08-524 823 64

Karin Björström
08-524 823 67

Jennifer Frithiof
08-524 824 81

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)

KIMKAT-gruppen KI DS:
kimkat@kids.ki.se

KIMKAT-administratörer:

Nina Ringart (KIMKAT-ansvarig)
08-123 564 12

Åsa Misic
08-123 570 21

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS)

KIMKAT-gruppen KI SOS:
kimkat@kisos.ki.se

Per-Olof Larsson (KIMKAT-ansvarig)

KIMKAT-administratörer:

Jeanette Öhrman
08-524 875 16

Michael Santesson
08-524 875 09

Britta Barkeling
08-524 875 73

KIB, KM, LabMed, LIME, MBB

Karolinska Institutet Universitetsbibliotek (KIB)

KIMKAT-gruppen KIB:
kimkat@kib.ki.se

KIMKAT-administratörer:

Cilla Hajdu (KIMKAT-ansvarig)
08-524 841 02

Christina Karlstrand
08-524 841 04

Komparativ Medicin (KM)

KIMKAT-gruppen KM:
kimkat@km.ki.se

KIMKAT-administratörer:

Karolina Olofsson
08-524 865 62

Gordana Rakovic
08-524 867 37

Institutionen för laboratoriemedicin (LabMed)

KIMKAT-gruppen LABMED:
kimkat@labmed.ki.se

KIMKAT-administratörer:
Hanna Gador
08-585 838 01

Emelie Blomberg
08-585 836 57

Marita Wallenberg Lundgren
08-524 836 56

Mia Bjerke
08-585 878 78

Moa Thorin
08-524 835 80

Lisa Arodin
08-524 835 87

Lena Isabar
08-585 812 90

Lili Andersson
08-585 813 61

Yvonne Elliman
08-585 810 68

Marlene Quesada-Rolander
08-524 86962

Anna Rönnbäck (KIMKAT-ansvarig)
08-524 837 05

Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)

KIMKAT-gruppen LIME:
kimkat@lime.ki.se

KIMKAT-administratörer:

Therese A Wahlström (KIMKAT-ansvarig)
08-524 836 84

Eva Ohlsson
08-524 871 25

Maria Herdland
08-524 852 51

KIMKAT-administratör - Forskarstuderande:

Ingrid Smedberg
08-524 837 89

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB)

KIMKAT-gruppen MBB:
kimkat@mbb.ki.se

KIMKAT-administratörer:

Anneli Svarén (KIMKAT-ansvarig)
08-524 876 44

Lina Rowland
08-524 852 60

MEB, MedH, MedS, MMK, MTC

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB)

KIMKAT-gruppen MEB:
kimkat@meb.ki.se

KIMKAT-administratörer:

Björn Gidlund (KIMKAT-ansvarig)
08-524 823 40

Kristina Grauers
08-524 823 20

Lina Werner
08-524 870 02

Martina Stolt
08-524 824 22

Niclas Svelander
08-524 870 72

Sara Tiste
08-524 822 84

Institutionen för medicin, Huddinge (MedH)

KIMKAT-gruppen MEDH:
kimkat@medh.ki.se

KIMKAT-administratörer:

Emma Karlsson (KIMKAT-ansvarig)
08-524 833 06

Klas Karlsson
08-524 833 02

Gulaid Ismail
08-524 833 04

Therese Lind
08-524 837 64

Shamima Shah
08-524 877 46

Annika Karlsson
08-585 800 93

Institutionen för medicin, Solna (MedS)

KIMKAT-gruppen MEDS:
kimkat@meds.ki.se

KIMKAT-administratörer:

Veronique Henriksson (KIMKAT-ansvarig)
08-517 792 47

Helene Utterberg
08-517 716 25

Johanna Erlandsson
08-517 792 28

Lillemor Melander
08-517 706 61

Marcus Lindgren
08–517 792 23

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK)

KIMKAT-gruppen MMK:
kimkat@mmk.ki.se

KIMKAT-administratörer:

Ann-Britt Wikström (KIMKAT-ansvarig)
08-517 733 53

Kerstin Florell (KIMKAT-ansvarig)
08-517 736 75

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC)

KIMKAT-gruppen MTC:
kimkat@mtc.ki.se

KIMKAT-administratör - Anknutna:

Mia Sjöblom (KIMKAT-ansvarig)
08-524 868 02

KIMKAT-administratörer:

Åsa Belin
08-524 865 87

Annika Johansson
08-524 864 32

Vivian Saucedo-Hildebrand
08-524 860 73

Neuro, NVS, (OFA) DentMed, OnkPat, PHS

Institutionen för neurovetenskap (Neuro)

KIMKAT-gruppen Neuro:
kimkat@neuro.ki.se

KIMKAT-administratörer:

Axel Bergwik 

08-524 878 61

Adina Gustafsson

08-524 876 22

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)

KIMKAT-gruppen NVS:
kimkat@nvs.ki.se

KIMKAT-administratörer:

Eva Westberg (KIMKAT-ansvarig)
08-524 868 12

Mona Hellstadius
08-524 868 14

Maria Axelsson
08-524 882 96

Maria Staiger
08-524 837 79

KIMKAT-administratör - Forskarstuderande:

Catarina Cleveson
08-585 810 68

Institutionen för odontologi (DentMed)

KIMKAT-gruppen DentMed:
kimkat@dentmed.ki.se

KIMKAT-ansvarig:

Marielle Andrésen
08-524 880 16

KIMKAT-administratörer:

Cecilia Hultqvist
08-524 882 83

Anna Manfredsson
08-524 881 67

Raili Forsell
08-524 880 53

Charlotte Wikhagen
08-524 880 46

Cecilia Aflodal
08-524 880 41

Institutionen för onkologi-patologi (OnkPat)

KIMKAT-gruppen OnkPat:
kimkat@onkpat.ki.se

KIMKAT-administratör - Anknutna:

Linda Kjellson (KIMKAT-ansvarig)
08-517 740 06

KIMKAT-administratör - Anställda:

Linda Kjellson
08-517 740 06

KIMKAT-administratör - Forskarstuderande/doktorander:

Erika Rindsjö
08-517 741 66

Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS)

KIMKAT-gruppen PHS:
kimkat@phs.ki.se

KIMKAT-administratörer:

Malin Landstedt
08-524 852 49

Josefine Lindhvall
08-524 827 43

Maria Herdland
08-524 852 51

Sofia Öhlund
08-524 852 51

Bo Planstedt
08-524 833 47

Alexander Grönberg

UF, UL, Unitand-OV, US, LC

Universitetsförvaltningen (UF)

KIMKAT-ansvarig:

Ingrid Svensson
08-524 868 09

Eva Broberg
08-524 863 77

KIMKAT-gruppen Ekonomiavdelningen EA:
kimkat-ea@uf.ki.se

KIMKAT-administratör:

Anne-Marie Windahl
08-524 866 10

KIMKAT-gruppen Fastighetsavdelningen FA:
kimkat-fa@uf.ki.se

KIMKAT-administratör:

Christina Löfgren
08-524 865 50

Åsa Rauger
08-524 865 10

Christina Rosqvist
08-524 865 70

KIMKAT-gruppen Avd för lednings- och forskningsstöd LFS:
kimkat-lfs@uf.ki.se

KIMKAT-administratörer:

Catrin Främberg
08-524 867 76

KIMKAT-gruppen IT-avdelningen ITA:
kimkat-ita@uf.ki.se

KIMKAT-administratör:

Inger Wodelius
08-524 864 42

KIMKAT-gruppen HR-avdelningen HR:
kimkat-hr@uf.ki.se

KIMKAT-administratör:

Moa Borg
08-524 867 30

KIMKAT-gruppen Avd för utbildnings- och forskarutbildningsstöd UFS:
kimkat-ufs@uf.ki.se

KIMKAT-administratör:

Jeanette Rosén
08-524 863 39

KIMKAT-gruppen Avd för styrelsestöd & externa relationer SER:
kimlat-ser@uf.ki.se

KIMKAT-administratörer:

Charlotta Myrén
08-524 869 08

Victoria Rosander
08-524 861 07

Susanne Maxeem
08-524 837 19

KIMKAT-gruppen Juridiska avdelningen JUR:
kimkat-jur@uf.ki.se

KIMKAT-administratör:

Cecilia Lövdahl
08-524 866 67

KIMKAT-gruppen Kommunikationsavdelningen KA:
kimkat-ka@uf.ki.se

KIMKAT-administratör:

Anki Israelsson
08-524 866 42

KIMKAT-gruppen Strategisk planering och uppföljning PU:
kimkat-pu@uf.ki.se

KIMKAT-administratör:

Cicki Blomquist
08-524 864 23

KIMKAT-gruppen UFs administrativa enhet AE:
kimkat-ae@uf.ki.se

KIMKAT-administratör:

Cicki Blomquist
08-524 864 23

Universitetsledningen UL (UL)

KIMKAT-gruppen Universitetsledningen (UL):
kimkat-ul@uf.ki.se

KIMKAT-ansvarig:

Ingrid Svensson
08-524 868 09

KIMKAT-administratör:

Catrin Främberg
08-524 867 76

Cecilia Lövdahl
08-524 866 67

Cicki Blomquist
08-524 864 23

Universitetstandvården (Unitand-OV)

KIMKAT-gruppen Universitetstandvården (Unitand-OV):
kimkat-unitand@uf.ki.se

KIMKAT-administratör:

Anki Israelsson
08-524 866 42

Verksamhetsstyrelser (US)

KIMKAT-gruppen Verksamhetsstyrelser (US):
kimkat-us@uf.ki.se

KIMKAT-ansvarig:

Ingrid Svensson
08-524 868 09

KIMKAT-administratörer:

Charlotta Myrén
08-524 869 08

Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine (LC)

KIMKAT-gruppen Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine:
kimkat-mwlc@uf.ki.se

KIMKAT-ansvarig:

Ingrid Svensson
08-524 868 09

KIMKAT-administratör:

Agneta Wallin Levinovitz
08-524 873 31

Catrin Främberg
08-524 867 76