Kontakta GDPR-projektet

Just nu pågår arbetet med att ta fram anvisningar, mallar och utbildning. Har du detaljerade frågor om den kommande dataskyddsförordningen kanske vi därför inte har svar förrän senare under våren. 

Har du frågor om införandet av GDPR på Karolinska Institutet så kan du använda vår funktionsadress dataskydd@ki.se eller kontakta projektledaren. 

Delprojektledare NIBS Anknutna

Andreas Larsson

Institution: Universitetsförvaltningen (UF), UF
E-post: andreas.larsson@ki.se