Konfigurera nytt lösenord i Android

This page in English

Har du bytt ditt KI-lösenord på account.ki.se behöver du lägga in ditt nya lösenord i din mobil. Så här gör du på en Android-mobil.

Gå till e-post klienten och tryck på streckade linjen. Därefter väljer du Hantera konton.

E-mail application window (Android), select menu

Tryck på ditt e-post konto.

Hantera konton (Android)

Välj Lösenord.

E-mail application Lösenord (Android)

Fyll nu i det nya lösenordet du ändrat till på account.ki.se.

E-mail application ange Lösenord (Android)