Konferensrum 521

This page in English

Våningsplan 5 i Aula Medica med plats för 8 deltagare.
Nobels väg 6, Solna

Konferensrum 521 i Aula Medica

Utrustning

HDMI / VGA + minitele för ljud
Dokumentkamera
Bildskärm
Bordsmikrofon
Högtalaranläggning
Fast nätverk (KI-konto) och Wi-Fi
Whiteboard
Pekskärm för styrning
Hårdvara för videokonferens samt inspelning av bild och ljud.
Adress till videokonferenssystemet erhålles vid bokning, i rummet eller på begäran.

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

Karta

Länkar

Campus