Kommunikationsstöd

This page in English

Resurser, tips och anvisningar för att kommunicera på KI. Du hittar även Karolinska Institutets grafiska profil, information om våra interna kommunikationskanaler och tjänster för kommunikation. 

Sprid ditt budskap