Kommunikationsavdelningen

This page in English

Kommunikationsavdelningen vid Karolinska Institutet hanterar strategiska frågor, produktion och projektledning, kulturfrågor, akademiska högtider samt konferenser och evenemang.

Arbetsuppgifter

Uppdragsgivare för kommunikationsavdelningen är i första hand Karolinska Institutets rektor och ledning. Kommunikationsavdelningen ska också erbjuda en god infrastruktur och verktyg för kommunikationsarbetet samt ha en samordnande, stödjande och rådgivande roll i kommunikations- och kulturfrågor. Kommunikationsavdelningen arbetar i enlighet med de regelverk som finns för statliga myndigheter och universitet.

Kommunikationsavdelningen är indelad i följande fem enheter:

 • Ledningskommunikation och press
 • Externa relationer och forskningskommunikation
 • Internkommunikation och verksamhetsstöd
 • Akademiska ceremonier
 • Medicinens historia och kulturarv

Kommunikationsdirektör

Caroline Runéus

Telefon: 08-524 863 80
Enhet: Ledningskommunikation och press
E-post: caroline.runeus@ki.se

Enhetschef

Jennie Melosso, tjl

Telefon: 08-524 865 88
Enhet: Externa relationer och forskningskommunikation
E-post: Jennie.Melosso@ki.se

Enhetschef

Madeleine Svärd Huss

Telefon: 08-524 838 94
Enhet: Externa relationer och forskningskommunikation
E-post: Madeleine.Svard@ki.se

Enhetschef

Jill Jönsson

Telefon: 08-524 864 83
Enhet: Internkommunikation och verksamhetsstöd
E-post: jill.jonsson@ki.se

Enhetschef

Ylva Blomberg

Telefon: 08-524 860 47
Enhet: Akademiska ceremonier
E-post: Ylva.Blomberg@ki.se

Enhetschef

Eva Åhrén

Telefon: 08-524 862 45
Enhet: Enheten för medicinens historia och kulturarv
E-post: eva.ahren@ki.se

Avdelningsadministratör

Anki Israelsson

Telefon: 08-524 866 42
Enhet: Ledningskommunikation och press
E-post: Anki.Israelsson@ki.se

Ledningskommunikation och press

Andreas AnderssonPressekreterare

andreas.andersson.1@ki.se

08-524 861 52

Peter AndréassonPresschef

peter.andreasson@ki.se

08-524 865 80

Sabina BossiKommunikationsstrateg

Sabina.Bossi@ki.se

08-524 860 66

Maria DeckemanVarumärkesstrateg

Maria.Deckeman@ki.se

08-524 866 19

Anki IsraelssonAvdelningsadministratör

Anki.Israelsson@ki.se

08-524 866 42

Caroline RunéusKommunikationsdirektör

caroline.runeus@ki.se

08-524 863 80

Adress

Postadress: Karolinska Institutet, Kommunikationsavdelningen, 171 77  Stockholm
Besöksadress: Nobels väg 6, KI campus Solna

Externa relationer och forskningskommunikation

Enheten för externa relationer och forskningskommunikation arbetar främst mot våra externa målgrupper. Detta inkluderar exempelvis:

 • medierelationer
 • forskningskommunikation
 • tidskriften Medicinsk Vetenskap
 • externa evenemang
 • varumärket Karolinska Institutet.

Johanna BylundProjektledare

johanna.bylund@ki.se

08-524 868 15

Ola DanielssonRedaktör

ola.danielsson@ki.se

08-524 863 46

Sara EjdehagKommunikatör

sara.ejdehag@ki.se

08-524 864 56

Tia ErikssonIntendent

tia.eriksson@ki.se

070-565 31 48

Sofia LindbergGrafisk formgivare

sofia.lindberg@ki.se

08-524 865 89

Felicia LindbergRedaktör

felicia.lindberg@ki.se

08-524 866 06

Helena MayerJournalist, forskningskommunikatör

Helena.Mayer@ki.se

08-524 861 42

Jennie Melosso, tjlEnhetschef

Jennie.Melosso@ki.se

08-524 865 88

Cecilia OdlindChefredaktör Medicinsk Vetenskap, medicinjournalist

Cecilia.Odlind@ki.se

08-524 861 16

Johanna SjöblomKommunikatör digitala tjänster

johanna.sjoblom.1@ki.se

08-524 862 42

Katarina SternuddKommunikationsstrateg forskning

katarina.sternudd@ki.se

08-524 838 95

Madeleine Svärd HussEnhetschef

Madeleine.Svard@ki.se

08-524 838 94

Anna SöderholmAnknuten

anna.soderholm@ki.se

08-524 866 55

Adress

Postadress: Karolinska Institutet, Kommunikationsavdelningen, 171 77  Stockholm
Besöksadress: Nobels väg 6, KI campus Solna

Internkommunikation och verksamhetsstöd

Enheten för internkommunikation och verksamhetsstöd utvecklar och stödjer kommunikation internt inom Karolinska Institutet. Det inkluderar bland annat:

 • strategiskt och operativt stöd till ledning och chefer inom verksamheten i kommunikationsfrågor
 • nyhetsförmedling
 • förvaltning och utveckling av medarbetarportalen och andra kanaler.

Charlotte BrandtKommunikatör

charlotte.brandt@ki.se

08-524 867 32

Stina BrantingKommunikatör

Stina.Branting@ki.se

08-524 865 90

Rickard CarlssonKommunikatör

rickard.carlsson@ki.se

08-524 868 01

Sabina GiuliniKommunikatör

Sabina.Giulini@ki.se

08-524 879 05

Jenny HermanssonKommunikatör digitala tjänster

Jenny.Hermansson@ki.se

08-524 865 76

Therese HusénKommunikatör

therese.husen@ki.se

08-524 867 83

Jill JönssonEnhetschef

jill.jonsson@ki.se

08-524 864 83

Tabea KemnaKommunikatör

tabea.kemna@ki.se

08-524 867 02

Martina Knutsson, tjlKommunikatör

martina.knutsson@ki.se

08-524 866 12

Vendela MagnussonProjektledare

vendela.magnusson@ki.se

08-524 867 22

Viktoria OlaussonKommunikatör digitala tjänster

viktoria.olausson@ki.se

08-524 865 35

Ida RutströmKommunikatör

ida.rutstrom@ki.se

08-524 852 55

Jenny ThorellKommunikatör digitala tjänster

jenny.thorell@ki.se

08-524 866 69

Adress

Postadress: Karolinska Institutet, Kommunikationsavdelningen, 171 77  Stockholm
Besöksadress: Nobels väg 6, KI campus Solna

Akademiska ceremonier

Akademiska ceremonier arrangerar varje år flera cermonier i samband med akademiska högtider. Till dessa hör bland annat

 • promotion av nyblivna doktorer
 • installation av nya professorer och utdelning av akademiska priser, medaljer och utmärkelser
 • examensceremonier och examensfest för studenter som avslutar sin grundutbildning på KI.

Karin Björklund-JonssonAdministratör

Karin.Bjorklund-Jonsson@ki.se

08-524 865 75

Ylva BlombergEnhetschef

Ylva.Blomberg@ki.se

08-524 860 47

Maria LancellaAdministratör

Maria.Lancella@ki.se

08-524 862 43

Adress

Postadress: Karolinska Institutet, Kommunikationsavdelningen, 171 77  Stockholm
Besöksadress: Nobels väg 6, plan 7, KI campus Solna

Medicinens historia och kulturarv

Enheten för medicinens historia och kulturarvs uppgift är bl.a. att tillvarata och sprida kunskap om KI:s medicinhistoriska arv. Hagströmerbiblioteket som är ett medicinhistoriskt bokmuseum, har skapats i samverkan med Svenska Läkarsällskapet.

Hjalmar ForsBibliotekarie

hjalmar.fors@ki.se

08-524 852 88

Ann GustavssonArkivarie

ann.gustavsson@ki.se

08-524 866 56

Lars HelinAdministratör

Lars.Helin@ki.se

08-524 865 85

Dan JibreusAnknuten

dan.jibreus@ki.se

Gertie JohanssonBiblioteksadministratör

Gertie.Johansson@ki.se

08-524 865 48

Maria JosephsonHandläggare

maria.josephson@ki.se

08-524 866 16

Anna LantzHandläggare

Anna.Lantz@ki.se

08-524 860 12

Olof LjungströmHandläggare

Olof.Ljungstrom@ki.se

08-524 866 17

Daniel NormarkHandläggare

daniel.normark@ki.se

08-524 867 27

Eva NyströmBibliotekarie

eva.nystrom@ki.se

08-524 852 89

Marie OscarssonAssistent

Marie.Oscarsson@ki.se

08-524 866 32

Eva ÅhrénEnhetschef

eva.ahren@ki.se

08-524 862 45

Adress

Postadress: Karolinska Institutet, Kommunikationsavdelningen, 171 77  Stockholm
Besöksadress: Haga Tingshus, Annerovägen 12, Solna

Länkar