Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

This page in English

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå har till uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetskontroll och verkställighet inom området utbildning.

Fakultetsnämnden och dess underorgan

Ledamöter

Ordförande och vice ordförande

Annika Östman Wernerson, vicerektor, ordförande

Lars Henningsohn, vice ordförande

Lärarrepresentanter

Eric Asaba

Johanna Lanner

Johanna Zilliacus

Jonas Sundbäck

Rachel Fisher

Rune Brautaset

Studentrepresentanter

Bereket Eyob

Madeleine Lehander

Micaela Gonzalez

Adjungerad ledamot

Marie Iwarzon

Tjänstemän

Reet Joandi, avdelningschef SER

Maya Petrén, kommittésamordnare

Sammanträdestider

Våren 2019:

  • Tisdag 29 januari kl. 12.30 – 17.00
  • Onsdag 20 februari kl. 12.30 – 17.00
  • Torsdag 28 mars kl. 12.30 – 17.00
  • Torsdag 25 april kl. 12.30 – 17.00
  • Torsdag 16 maj kl. 12.30 – 17.00
  • Onsdag 19 juni kl. 12.30 – 17.00


Skrivelser och ärenden till kommittén skickas till Maya Petrén.

Protokoll

Protokoll från sammanträden med Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad publiceras efter justering.

2019

2019-03-28
2019-02-20
2019-01-29

2015-2018

Protokoll från den tidigare Styrelsen för utbildning

Kontakt

Samordnare

Maya Petrén

Telefon: 08-524 867 44
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Maya.Petren@ki.se

Vicerektor för utbildning

Annika Östman Wernerson

Telefon: 08-524 878 10
E-post: Annika.Wernerson@ki.se

Länkar