Kommittén för utbildning på forskarnivå

This page in English

Kommittén för forskarutbildning har till uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetskontroll och verkställighet inom området forskarutbildning.

Fakultetsnämnden och dess underorgan

Ledamöter

Ordförande och vice ordförande

Robert Harris, vicerektor och ordförande

Erika Franzén, vice ordförande

Lärarrepresentanter

Catharina Larsson

Helena Karlström

Kent Jardemark

Lena Palmberg

Lennart Brodin

Nico Dantuma

Studentrepresentanter

Susanne Neumann

Anna Ilar

Valeria Messina

Tjänstemän

Reet Joandi, avdelningschef SER

Clara Ersson, kommittésamordnare

Sammanträdestider

Våren 2019:

  • Torsdag 7 februari, kl. 8.30 - 17.00, Solna (fm strategimöte / introduktion, em ordinarie sammanträde)
  • Onsdag 13 mars, kl. 13.00 – 17.00
  • Onsdag 24 april, kl. 13.00 – 17.00
  • Onsdag 22 maj, kl. 13.00 – 17.00
  • Onsdag 12 juni, kl. 13.00 – 17.00


Skrivelser och ärenden till kommittén skickas till Clara Ersson (samordnare).

Protokoll

Protokoll från sammanträden med Kommittén för utbildning på forskarnivå publiceras efter justering.

Eftersom kommittén är ett nyinrättat organ finns ännu inga protokoll.

Protokoll från den tidigare Styrelsen för forskarutbildning

Kontakt

Samordnare i Kommittén för utbildning på forskarnivå

Clara Ersson

Telefon: 08-524 861 97
E-post: Clara.Ersson@ki.se

Vicerektor för forskarutbildning

Robert Harris

Telefon: 08-517 765 61
E-post: Robert.Harris@ki.se

Länkar

Forskarutbildning