Kommittén för forskning

This page in English

Kommittén för forskning har till uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetskontroll och verkställighet inom området forskning.

Fakultetsnämnden och dess underorgan

Ledamöter

Ordförande och vice ordförande

Anders Gustafsson, vicerektor, ordförande

Birgitta Henriques Normark, vice ordförande

Lärarrepresentanter

Anna Krook

Caroline Graff

Catarina Almqvist Malmros

Konstantinos Meletis

Martin Bergö

Per Svenningsson

Studentrepresentanter

Benedek Bozoky

Sebastian Ols

Sara Selman

Adjungerad ledamot

Kristiina Tammimies

Tjänstemän

Reet Joandi, avdelningschef SER

Magnus Ericson, kommittésamordnare

Sammanträdestider

Våren 2019:

  • Måndag den 14 januari kl. 08.30 – ca 12.30/13.00.
  • Måndag den 11 februari kl. 08.30 – ca 12.30/13.00.
  • Onsdag den 27 mars kl. 08.30 – ca 12.30/13.00.
  • Måndag den 13 maj kl. 08.30 – ca 12.30/13.00.
  • Måndag den 3 juni kl. 08.30 – ca 12.30/13.00.

Hösten 2019:

  • Måndag–tisdag den 9-10 september (internat lunch – lunch; strategi plus sammanträde)
  • Fredag den 4 oktober kl. 08.30 – 12.30.
  • Måndag den 11 november kl. 08.30 – 12.30.
  • Måndag den 16 december kl. 08.30 – 12.30.


Skrivelser och ärenden till kommittén skickas till Magnus Ericson (samordnare).

Protokoll

Protokoll från sammanträden med Kommittén för forskning publiceras efter justering.

2019

2019-03-27
2019-02-11
2019-01-14

2015-2018

Protokoll från den tidigare Styrelsen för forskning

Kontakt

Samordnare

Magnus Ericson

Telefon: 08-524 863 58
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Magnus.Ericson@ki.se

Vicerektor för forskning

Anders Gustafsson

Telefon: 08-524 883 31
E-post: anders.gustafsson@ki.se

Länkar