Kommande lönerevision slås ihop

Publicerat 2017-09-06 13:55. Uppdaterat 2017-09-07 14:02This page in English

Nästa lönerevision kommer att ske per den 1 april 2018 för medlemmar i förbund inom Saco-S och för oorganiserade medarbetare. Orsaken är att lönerevisionerna 2017 och 2018 slås ihop i syfte att skapa ett större utrymme för lönejusteringar. Lönerevisionen därefter sker per den 1 oktober 2019. Själva revisionen sker genom lönesättande samtal (medarbetarsamtal 2) och genomförs under första kvartalet nästa år. Det medarbetarsamtal 1 som genomfördes under detta år får då fortfarande gälla och vid behov med ett kompletterande uppföljningssamtal i slutet av året. 

Beträffande OFR/S,P,O och Seko har ingen överenskommelse skett i nuläget eftersom vi behöver avvakta de centrala statliga avtalsförhandlingarna som beräknas vara klara någon gång i oktober/november i år. 

Vid frågor kontakta Per Hellman, HR-avdelningen

Samverkan