KLARA - Max lagrad mängd

This page in English

All brandfarlig vara skall registreras med "max lagrad mängd" (förutom "inventerad") i KLARA. "Max lagrad mängd" hänger ihop med KI:s tillstånd för "brandfarlig vara" och är kritisk information för brandmännen när de skall in i en byggnad som brinner. De vill veta maximala mängder av brandfarlig vara som kan finnas i lokalerna samt exakt var de är förvarade (byggnad, våning och rum).

Därför är det absolut viktigt att hålla kemikalieregistret (KLARA) uppdaterat och aktuellt vad gäller mängder (både inventerad och max lagrad mängd) och förvaring (byggnader och rum) av brandfarliga varor.

Rutin:

1. Genomför den årliga inventeringen i KLARA för verksamhetens alla kemikalier (var noga med att uppge korrekta mängder, byggnader och rumsnummer). Instruktioner finns här.

2. För att ta reda på vilka av verksamhetens kemikalier som skall registreras med "max lagrad mängd" så kan man ta ut en lista över sina brandfarliga varor i KLARA (förutsatt att de är inventerade): kemikaliehantering – resultat – resultat organisation - välj grupp/enhet - gruppering - Brandklass– ok - visa resultat/Excel.

3. Gå sedan till kemikalieregistret och ange "max lagrad mängd" för de branfarliga produkterna (välj "max lagrad mängd" från rullgardinsmenyn på samma sätt som när man väljer “inventerad”, “inköp” och “årsförbrukning”).

Frågor och svar:

F: Vad är "max lagrad mängd"?

S: "Max lagrad mängd är den uppskattade maximala mängd av en brandfarlig vara som kan tänkas finnas i lokalerna någon gång under året. Om man tex inventerar 1 L aceton i januari men i mars så beställer man hem hela årsförbrukningen, 10 L aceton, så är "max lagrad mängd" 10 L plus det man tidigare hade i sitt förråd.  

F: Varför är "max lagrad mängd" viktigt?

S: Det är den siffran brandförsvaret är intresserade av ifall det brinner, de behöver veta maximala mängder av brandfarliga varor samt exakt var i byggnaden de finns för att göra en bedömning av sin räddningsinsats.

F: När skall jag uppdatera "max lagrad mängd"?

S: När den årliga kemikalieinventeringen (KLARA) öppnar (i början av varje kalenderår) så kopieras "max lagrad mängd" över (med mängder) på samma sätt som alla inköp och förra årets inventering. Det betyder att man inte behöver ändra något i "max lagrad mängd" såvida inte verksamheten har förändrats med avseende på mängder, rutiner och lokaler.

F: När kan man ändra "max lagrad mängd"?

S: Det kan man göra när som helst under året, det spelar ingen roll om inventeringen är öppen eller ej!

Kontak:

Samordnare

Ulrika Hallgren

Telefon: 08-524 866 79
Enhet: Miljö och säkerhet
E-post: ulrika.hallgren@ki.se

Länkar