KI:s utbildningsorganisation - Vem gör vad?

Styrelsen för utbildning har det övergripande ansvaret för all utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid KI. Ansvar för utbildningsprogrammen har delegerats till två programnämnder och ett antal institutioner. Vid varje institution finns en utbildningsnämnd som ansvar för genomförande och samordning av institutionens hela utbildningsuppdrag.