KI:s pedagogiska pris 2018 tilldelas Lena Nilsson-Wikmar

Publicerat 2018-06-20 10:46. Uppdaterat 2018-06-20 16:33

Motivering:
Lena Nilsson-Wikmar är professor i fysioterapi med inriktning utbildning vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). Hon har under många år bedrivit ett excellent pedagogiskt ledarskap inom KI:s utbildnings-verksamhet, bland annat som programdirektorför masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap samt som GUA på NVS, dvs. som ansvarig för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Lena Nilsson-Wikmar valdes 2011 in som ledamot i den då nyinrättade Pedagogiska akademin där hon nu också är ordförande. Lena Nilsson-Wikmar har vidare haft ett starkt engagemang i uppbyggnaden av klinisk undervisningsavdelning (KUA) och klinisk undervisningsmottagning (KUM) samt av de akademiska vårdcentralerna (AVC). Lena Nilsson-Wikmar är en mycket omtyckt lärare med stor erfarenhet av undervisning på olika utbildningsnivåer. Hon var pionjär i att använda studentaktiverande metoder och har även varit drivande gällande interprofessionell utbildning och implementering av genusperspektiv i utbildningen. Lena Nilsson-Wikmar sätter alltid studenterna i centrum och genom det innovativa sätt hon utformar undervisningen på, får hon studenter och doktorander att ta ansvar för sitt eget lärande.

Länkar

PedagogikPris