KI:s nya ledningsorganisation

Konsistoriet har fattat beslut om en ny ledningsorganisation för KI. Därmed är grunden fastställd för den ledningsorganisation som träder i kraft den 1 januari 2019.

Beslutet innebär bland annat att det inrättas en fakultetsnämnd med rektor som ordförande samt ett fakultetsråd som ska bidra till ett bra och fungerande kollegialt inflytande på strategisk nivå.

Fakultetsnämndens uppdrag

Fakultetsnämnden har det övergripande, strategiska ansvaret för utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle på fakulteten. Huvudsakliga verksamhetsområden är resursfördelning, kvalitetssystem, rekrytering, infrastruktur och internationalisering.

De nuvarande tre verksamhetsstyrelserna ersätts med en fakultetsnämnd och med tre kommittéer som har till uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetskontroll och verkställighet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå och forskning.

Institutionernas indelning

Prefekterna på KI har utarbetat ett förslag på gruppering av institutionerna. Beslut om att göra indelningen enligt förslaget är därefter fattat av rektor. De 22 institutionerna indelas i tre grupper och varje institutionsgrupp kommer att ledas av en dekan. 

Institutionsindelning enligt beslut:

Grupp I

Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut), Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Institutionen för odontologi (Dentmed)

Grupp II

Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS), Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), Institutionen för medicin, Solna (MedS), Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), Institutionen för onkologi-patologi (OnkPat), Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME)

Grupp III

Institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa), Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), Institutet för miljömedicin (IMM), Institutionen för neurovetenskap (Neuro), Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB)
 

Pågående arbete

Just nu pågår arbetet med att fastställa ansvarsområden och för den nya organisationens olika delar. En arbetsgrupp utarbetar förslag till styrdokument, tar fram beskrivningar för övergången till en ny organisation samt ser över universitetsförvaltningens stöd till den nya ledningsorganisationen.

Länkar

Organisation