KI:s arbetsmiljö- och hälsopris 2018 - dags att nominera din kandidat

This page in English

Priset, som instiftades 2014, ska nu delas ut för fjärde gången. Det ska uppmärksamma goda exempel samt stimulera till utveckling inom arbetsmiljö- och hälsoarbetet på KI. Utmärkelsen består av ett diplom samt 30 000 kr till det fortsatta arbetsmiljöarbetet i gruppen eller sektionen/institutionen eller motsvarande.

Kandidater

Pristagaren kan vara en medarbetare, en grupp, en arbetsplats, en enhet/avdelning eller en hel institution/motsvarande.

Kriterier

Pristagaren ska uppfylla minst två av nedanstående kriterier:

  • Genom en insats eller ett arbetssätt, i hög grad, bidragit till kollegors arbetsglädje, engagemang och verksamhetens resultat.
  • Bidragit till ett arbetsklimat som kännetecknas av trivsel och gemenskap, öppen kommunikation samt respekt och delaktighet.
  • Genom bestående insatser bidragit till en förbättring av arbetsmiljö- och hälsoarbetet.
  • Genom insatser, som väsentligt förbättrat hälsa och välbefinnande bidragit till en attraktiv arbetsplats.

Nomineringar och priskommitté

Alla KI:s medarbetare och studenter är välkomna att nominera kandidater under perioden 22 januari – 13 april 2018. I motiveringen ska det finnas konkreta exempel på insatser och arbete som gör att den/de nominerade uppfyller minst två av ovanstående kriterier. Ett utskott i Arbetsmiljönämnden utser pristagaren och en person i KI:s ledningsgrupp delar ut priset på Arbetsmiljödagen den 27 april 2018. 

Mejla din nominering senast 13 april 2018 till Margareta Bratt Carlström.

Kontaktperson

HR-konsult

Margareta Bratt Carlström

Telefon: 08-524 879 78
Enhet: Kompetensförsörjningsenheten
E-post: margareta.bratt@ki.se

ArbetsmiljöPris