KID-medel

This page in English

KID-medel är ett ramanslag för delfinansiering av utbildning på forskarnivå vid KI och ska användas till doktorandens lön. Det årliga schablonbeloppet motsvarar cirka 50 % av kostnaden för den lönen för en doktorand under 4 år.

Syftet med KID är att använda KI:s fakultetsmedel för en forskarutbildning i internationell toppklass och på detta sätt stödja lovande doktorandprojekt med långsiktig studiefinansiering. KID-medlen fördelas utifrån kvalitet i syfte att premiera ett gott handledarskap, en god forskarutbildningsmiljö och excellens i forskning. Genom att villkora KID med olika krav har Styrelsen för forskarutbildning också använt KID-medlen strategiskt för att genomföra förändringar och skapa acceptans för kvalitetshöjande reformer.

Sedan 2005 har Styrelsen för forskarutbildning utlyst mellan 60 och 100 KID-medel per år med undantag för år 2017. KID söks av den blivande huvudhandledaren.

KID utlyses vanligen en gång per år. 

Läs mer om utlysning av KID

 

Kontakt

Paulina Mihailova

Telefon: 08-524 863 60

E-post: kidfunding@ki.se

Länkar