KID-medel

This page in English

KID-medel är ett ramanslag för delfinansiering (utfyllnad till lönemedel) av utbildning på forskarnivå vid KI. Syftet med KID är att använda KIs fakultetsmedel för en forskarutbildning i internationell toppklass och på detta sätt stödja lovande doktorandprojekt med långsiktig studiefinansiering.

KID-utlysning 2018

Styrelsen för forskarutbildning (FUS) har beslutat om utlysning av KID-medel under vårterminen 2018. Dock är utlysningsperioden inte än fastställd. Mer information kommer att publiceras på webben under januari och februari 2018.

Kontakt

Paulina Mihailova

Telefon: 08-524 863 60

E-post: kidfunding@ki.se