KI svarar på remiss om internationalisering

Publicerat 2018-05-07 11:45. Uppdaterat 2018-05-07 11:46

KI ska senast den 7 juni 2018 lämna in ett remissvar till regeringen på internationaliseringsutredningens delbetänkande, En strategisk agenda för internationalisering.

Anna-Lena Paulsson, enhetschef för internationella kansliet samordnar KI:s svar.

I delbetänkandet föreslås ändringar i högskolelagen, en ny vision om internationalisering av högre utbildning och forskning samt åtta mål.

Läs mer här

Länkar

InternationelltRemiss