KI Stiftelser & Fonders utlysningslista

This page in English

Karolinska Institutet förvaltar cirka 250 stiftelser och fonder som består av donationer och testamentariska gåvor. Kapitalet är placerat i värdepapper och avkastningen delas ut som forsknings- och resebidrag. Årligen delas cirka 45 miljoner kronor ut genom ett 40-tal utlysningar.

Här listas de utlysningar som årligen kan sökas via Stiftelser & Fonder. Klicka på länken för mer information om utlysningens ändamål, behörighetskrav och ansökningsdatum. 

Forskningsmedel

Medel som kan sökas för alla forskningsområden

Erik och Edith Fernströms stiftelse för medicinsk forskning
Karolinska Institutets Forskningsstiftelser
David och Astrid Hageléns stiftelse

Forskning inom ledsjukdomar

Ulla och Gustaf af Ugglas stiftelse (forskningsmedel och resebidrag)

Flygmedicin

Gösta Fraenckels stiftelse (forskningsmedel och resebidrag)

Cancerforskning och reumatologi

Alex och Eva Wallströms stiftelse
Felix Mindus bidrag till leukemiforskningen
Karolinska Institutets stiftelsemedel för reumatologiforskning
Robert Lundbergs minnesstiftelse (forskningsmedel och resebidrag)
Dr Åke Olssons stiftelse för forskning inom haematologi

Ögonforskning

Karolinska Institutets stiftelsemedel för ögonforskning

Medicinsk forskning inom gastroenterologi och hepatologi

Ruth och Richard Julins Stiftelse (forskningsmedel och resebidrag)

Åldersforskning

Loo och Hans Ostermans stiftelse för medicinsk forskning
Stiftelsen för ålderssjukdomar vid Karolinska Institutet

Sömnlöshet

Rut och Arvid Wolffs minnesstiftelse

Medicinhistorisk forskning

Maj och Lennart Lindgrens stiftelse för medicinhistorisk forskning

Pediatrik

ìShizu Matsumuraîs donation 

Logopedisk

Aina Börjesons stiftelse för logopedisk forskning och behandling

Virusforskning

Karolinska Institutets stiftelse för virusforskning (mest för resebidrag men också forskningsmedel)

Resebidrag

Resebidrag som är öppna för alla forskningsområden

KI resebidrag (Period 1, 2, 3, 4) (tilldelats 4 gånger per år: ansökningsperiod i januari, april, augusti och oktober)
Axel Hirschs resebidrag för kirurger (Period 1, 2, 3, 4) (tilldelats 4 gånger per år: ansökningsperiod i januari, april, augusti och oktober)
KI resebidrag för doktorander (vår, höst) (resebidrag för vistelse vid lärosäte eller deltagande i doktorandkurs, bidrag för deltagande vid internationella konferenser beviljas inte)

Arthropathic sjukdomar

Ulla och Gustaf af Ugglas stiftelse (forskningsmedel och resebidrag)

Flygmedicin

Gösta Fraenckels stiftelse för medicinsk forskning (forskningsmedel och resebidrag)

Cancer

Robert Lundbergs minnesstiftelse (forskningsmedel och resebidrag)

Gastroenterologi och hepatologi

Ruth och Richard Julin stiftelse (forskningsmedel och resebidrag avsedda för lära nya metoder)

Kirurger

Hirsch fellowship för kirurger (vår och höst)
Axel Hirschs resebidrag för kirurger (Period 1, 2, 3, 4)

Virusforskning

Karolinska Institutets stiftelse för virusforskning (mest för resebidrag men också forskningsmedel)