KI och klimatet — varje resa ska vara motiverad

Publicerat 2019-04-02 10:51. Uppdaterat 2019-04-15 17:38This page in English

Genom att ifrågasätta varje resa och uppmuntra till miljövänliga val, ska Karolinska institutet minska sina CO2-utsläpp.

KI är, enligt en undersökning gjord av Sverige radio, den svenska myndighet som står för det största CO2-utsläppet från resor. I sig inget överraskande eller konstigt.

— KI är ett internationellt präglat universitet med stora forskningssamarbeten runt om i världen. Våra forskare är efterfrågade för symposier och nätverkssamarbeten som ofta kräver personligt deltagande. Vi är också väldigt många anställda, runt 5 000 årsanställda. Ser vi till utsläpp per anställd hamnar vi på en 23:e plats, säger Kjell-Ove Lindgren, Travel Manager vid KI.

Förbättringsarbete

KI:s miljöarbete kring resor förbättras ständigt, i ett arbete som har pågått sedan 2015. Att välja rätt färdsätt, att ifrågasätta av varje resas nödvändighet och att utveckla bruket av digitala verktyg som videokonferens och Skype är viktiga delar.

— Vi kommer alltid att resa. För KI:s del handlar det om att skapa incitament för att minimera antalet resor utan att verksamheten riskeras. Lyckas vi med det, minskar vi inte bara våra utsläpp. Vi sparar också pengar och tid som kan användas till forskning, säger Kjell-Ove Lindgren.

Arbetet finslipas hela tiden.

— Exempelvis har vi tillsammans med vår resebyrå skapat ett system som innebär att den som bokar en flygresa mellan Stockholm och Göteborg, får en notering om att våra reserestriktioner säger att den resan ska bokas med tåg, om flygresa inte kan motiveras. Och tvärtom, den som bokar tågresa får ett tack för att hen följer KI:s reseregler, säger Kjell-Ove Lindgren.

Projektet Resfria/digitala möten i myndigheter (Remm-projektet), som ska göra KI ledande i brukandet av digitala verktyg, får också en viktig roll för att vässa kunskaperna kring hur man bäst använder digitala mötesverktyg. Erasmus-eleverna ges extra resebidrag om de väljer tåg framför flyg ut i Europa.

Väljer tåg i Europa

Markus Jansson-Fröjmark, adjunkt vid institutionen för klinisk neurovetenskap på KI, väljer numera om möjligt tåg för resor till konferenser i Sverige och Europa. Han har dessutom, som ett ställningstagande, slutat att besöka konferenser utanför Europa.

— Jag har bland annat åkt tåg till konferenser Frankrike och Tyskland. Det kräver en del planering att boka, men blir lättare för varje gång. Jag tar bland annat hjälp av facebookgruppen Tågsemester i Europa, säger han.

Han ser flera vinster för KI att uppmuntra fler tågresor.

— En stor fördel för KI är att jag jobbar 80 procent av tiden på tåget, vilket kan vägas mot att resan tar längre tid. Prislappen för tågresorna är inte heller så hög som många tror. KI skulle kunna bidra genom att göra det enklare att boka och att som myndighet trycka på tågbolagen för att förenkla Europaresor.

Priset för ett misslyckat miljöarbete kan bli högt, inte bara för klimatet, enligt Travel Manager Kjell-Ove Lindgren.

— Vi ser hur unga människor engagerar sig i frågan, genom skolstrejker och annat. Är KI inte med på den resan, kan det sluta med att vi inte längre är en attraktiv arbetsplats för studenter och forskare på väg ut i arbetslivet. Därför är det oerhört viktigt att kunna förklara att vi visserligen reser, men bara när det behövs.

Tåg eller flyg, sträckan Stockholm-Göteborg

Travel Manager Kjell-Ove Lindgren har gjort en jämförelse mellan en tågresa och en flygresa mellan Stockholm och Göteborg, som visar:

  • Att tidsvinsten är totalt 19-30 minuter genom att flyga.
  • Att man på tåg kan jobba i två timmar, på flyget högst en halvtimme.
  • Att tågresan minskar CO2-utsläppen med 64,8 kilo enkel väg, jämfört med att flyga.
  • Att en tågresa (ut morgon-hem eftermiddag) i snitt är 25 procent billigare än en flygresa.

Länkar

Administration