KI och Karolinska Universitetssjukhuset ser över placering av laboratorier

Publicerat 2019-03-25 10:39. Uppdaterat 2019-03-27 13:29

De tomma ytorna i Karolinska Institutets forskningshus Biomedicum och sjukhusets Bioclinicum, kan vara ett alternativ för inplacering av nya laboratorier. I dag är funktionsområde klinisk patologi och cytologis laboratorier i Solna huvudsakligen placerade i CCK-byggnaden men finns även på andra platser.

Målet är en samlad yta för verksamheten med närhet till forskning och vård, i dag är avståndet till den nya sjukhusbyggnaden inte optimalt. 

En utredning ska titta på kring vad som skulle kunna vara en bättre placering av klinisk patologi och cytologi för att skapa funktionella flöden till vården och forskningen: sjukhusets ledningsråd (KLR) har fattat ett inriktningsbeslut om att starta en fördjupad behovsanalys för att definiera funktionella flöden och arbetssätt. Därefter följer en förstudie som behövs för investeringsbeslut och eventuella bygganpassningar. Den fördjupade behovsanalysen kommer att startas under våren och förstudien planeras till hösten.