KI i medierna

Publicerat 2018-06-05 11:40. Uppdaterat 2018-06-05 16:26

KI:s presstjänst sammanfattar varje vecka KI i internationell och svensk media. Här är KI i medierna den 28 maj till den 3 juni 2018.

Mera ”Lars Andersson”

”Lars Andersson”-härvan nådde Norge
Artikel i BMJ 
Här hemma skrev många medier om att KI inte tänker vida fler åtgärder mot ”Andersson”

Idrottare och hjärnskador

Bengt Winblads forskning om idrottare och hjärnskador fick mer uppmärksamhet.

Debatt om tvångsmässig träning

Flera KI-forskare står bakom en debattartikeln om att tvångsmässig träning måste tas på allvar.

Sverige gör inte som WHO

WHO går mot sänkta bullergränsvärden samtidigt som Sverige går i motsatt riktning. KI-professorn Göran Pershagen intervjuas om riskerna.
Och om man blir överviktig av att bo i buller måste ju motsatsen gälla i tystnad – pigg vinkling av samma ämne här! 

Sjukhusspaning

Flera medier rapporterar om Anders Miltons utredning av canceroperationsköerna på KS och att sjukhuset borde bett om hjälp, bland andra Dagens Medicin

Nobel-centrum som granne?

Bygga Nobel-centrum nästgårds? Det vill i alla fall (L) i Solna.

Sopåkarnas arbetsmiljö

Transportarbetaren skriver om KI-forskning som kartlagt sopåkarnas arbetsmiljö.

Metoder för bestämning av ålder

Studien av metoder för åldersbestämning åt Socialstyrelsen gav många rubriker

Faran med Fentanyl

Fentanyl kan missbrukas, och här går SVT till KI-expertis för att reda ut vad som är farligt med preparatet

Något sämre ranking

KI:s internationella ranking försämras något, kanske på grund av en viss gästprofessor.
Rektor har kommenterat i sin blogg.

Ny vinkel på Maurer

Aftonbladet hittade en ny vinkel på Maurer-affären. Rektor kommenterar etikläget på KI apropå fallet.

Åt vilket håll bör forskningen gå i Sverige?

KI nämns som exempel på ökande internationalisering.

Om psykisk ohälsa

Har den psykiska ohälsan bland unga inte alls ökat de senaste åren? Det hävdar KI-forskaren Sven Bremberg.

”Okänd” skandal

Macchiarinis ”okända” skandal handlar det om i den här debattartikeln, men så okänd är den inte med tanke på att KI fällt för oredlighet och begärt att artikeln ska dras tillbaka.

Samhälle