KI i medierna

Publicerat 2018-05-08 08:58. Uppdaterat 2018-05-16 15:38

KI:s presstjänst sammanfattar varje vecka KI i internationell och svensk media. Här är KI i medierna den 2 maj till den 6 maj 2018.

Även om integration och invandring seglat upp som den viktigaste valfrågan enligt svenska folket så lär vården också ha en stor plats under valrörelsen. Här är ett par aktuella politiska utspel senaste veckan – om att Stockholm borde ha de kortaste köerna, och om att bristen på sjuksköterskor i själva verket är den stora boven.

Flera medier tog upp ny KI-forskning som kopplar en särskild gen till bipolär sjukdom.

Paolo Macchiarini fortsätter publicera forskningsresultat.

Det slår sällan fel – handlar forskning om något så relevant för vanligt folk som kaffe, då blir det rubriker, här är det KI-rön som tyder på att kaffe inte är så nyttigt.

Forskning som jämför svenska förhållanden med de i andra länder blir ofta uppmärksammade, i det här samarbetet visas varför spädbarnsdödligheten i Sverige är lägre än den i UK.

Sjukhuset, och nya motgångar.

SR:s Kaliber granskade NKS redan 2016 och i helgen kom uppföljningen.

Som vanligt är KI:s experter efterfrågade i media:

Rektor har bloggat flitigt på sistone, om vikten av dialog för forskningen skull, om de akademiska valen, och om behovet av en ny utredning om reglerna för användning av obeprövad metoder inom hälso- och sjukvård: http://blog.ki.se/rektor/

DebattSamhälle