KI ELN öppna demonstrationer och drop-in

This page in English

Öppna demonstrationer av KI ELN

Kl. 9 - 10.15

Udda veckor i Solna, på Torget vid infopunkten, KI biblioteket.
Jämna veckor i Flemingsberg, på Torget, förbi receptionen i KI biblioteket.

Första tillfället: Solna 24 maj 2018

Sommaruppehåll: 14 juni - 23 augusti 2018

Drop-in i KI biblioteket

Få svar på frågor om forskningsdokumentation och ELN.

Kl. 11 - 15

Udda veckor i Solna, på KIB-labb, en trappa upp i KI biblioteket.
Jämna veckor i Flemingsberg, på KIB-labb, förbi receptionen i KI biblioteket.

Första tillfället: Solna 24 maj 2018

Sommaruppehåll: 14 juni - 23 augusti 2018

Boka demonstrationer och workshops

Vill du boka en ELN-demonstration eller workshop för din institution/enhet eller forskargrupp? Kontakta elnkoordinator@ki.se