KI ELN öppna demonstrationer, drop-in och bokad undervisning

This page in English

Öppna demonstrationer av KI ELN i KI biblioteket

En introduktionsföreläsning till forskningsdokumentation och KI ELN.

Torsdagar kl. 9 - 10.15

  • Udda veckor på Torget i KI biblioteket Solna.
  • Jämna veckor på Torget i KI biblioteket Flemingsberg.

För aktuella datum, se KI-kalendern

OBS! Ingen öppen demo torsdag 28 februari 2019.

Ingen föranmälan!

Vid behov hålls föreläsningen på engelska.

KI ELN drop-in i KI biblioteket

Få svar på frågor om forskningsdokumentation och ELN.

Ta med din egen dator eller låna en av bibliotekets datorer.

Torsdagar kl. 11 - 15

  • Udda veckor i KIB-labb, en trappa upp i i KI biblioteket Solna. 
  • Jämna veckor i KIB-labb, förbi receptionen i KI biblioteket Flemingsberg.

För aktuella datum, se KI-kalendern

OBS! Ingen drop-in torsdag 28 februari 2019.

Ingen föranmälan!

Boka en föreläsning, workshop eller drop-in

Avdelningar och institutioner kan boka:

  • KI ELN-föreläsningar. Längden och inriktningen anpassas efter önskemål.
  • Workshops anpassade efter särskilda behov eller specifik frågeställning.
  • Drop-in. Vid drop-in kommer koordinatorn för forskningsdokumentation ut till institutionen/avdelningen för att besvara frågor och ge praktiskt stöd på plats.

För bokningar, kontakta elnkoordinator@ki.se

Individuella forskare och forskargrupper är välkomna till de öppna demoföreläsningarna och till drop-in. Se information om platser och tider ovan och i KI-kalendern.

Förbered er/dig för en demo eller workshop genom att:

  1. Skaffa KI ELN-konto
  2. Bekanta dig med resurserna på ki.se/ELN
  3. Förbered konkreta frågor
ForskarstödIntern fortbildning och kompetensutvecklingKurs