KI ELN - den elektroniska loggboken

This page in English

KI ELN är en mjukvara för forskningsdokumentation. KI ELN ersätter forskningsjournaler och labböcker i pappersformat. Här finns information för dig som använder ELN ("users") för dig som administrerar ELN ("superusers").

Kontakt