KI Conferences läggs ner 2018

Publicerat 2017-12-21 13:09. Uppdaterat 2017-12-21 13:20This page in English

Seminariekonceptet KI Conferences kommer successivt att läggas ner efter årsskiftet. De seminarier och konferenser som blivit godkända för att använda konceptet under 2018 får det redan utlovade stödet av kommunikationsavdelningen och Akademikonferens, men nya ansökningar kommer inte att tas emot.

KI Conferences startade 2011 i syfte att förbättra den grafiska inramningen och marknadsföringen av vetenskapliga seminarier och konferenser där KI står som huvudarrangör. Det administrativa ansvaret för KI Conferences har legat på kommunikationsavdelningen och dekanus för forskning har fattat de formella besluten om vilka ansökningar som ska godkännas. De senaste åren har dock Akademikonferens stått för det praktiska arbetet i samverkan med arrangerande forskare.

Beslutet att lägga ner KI Conferences tas mot bakgrund av att många av de som arrangerar seminarier och konferenser vid KI idag anlitar Akademikonferens på egen bekostnad – och därmed får ett professionellt stöd utan den extra administration som KI Conferences kräver. Ansökningarna om att arrangera en KI Conference har också minskat markant det senaste året.

Kommunikationsavdelningen avser att fortsätta stötta seminarier och konferenser på KI på andra sätt i fortsättningen. Företrädelsevis evenemang med allmänheten som målgrupp eller av övergripande strategisk betydelse för KI.

Länkar

AdministrationOrganisation