Kemikalieskatt

Publicerat 2018-06-01 14:14. Uppdaterat 2018-06-01 14:36This page in English

Genom skatten vill riksdagen påverka att mer miljö- och hälsovänliga alternativ i stället används vid produktion av framtida produkter. De varor det berör är vitvaror och elektronikvaror. Mer information om vilka varor det berör finns på Skatteverkets hemsida.

För de varor som köps in via företag registrerade i Sverige kommer skatten redovisas och betalas av leverantörerna vilket inte innebär någon extra hantering för KI.

I de fall utrustning behöver anskaffas från utländska leverantörer, både inom och utanför EU/EES, ansvarar beställaren för att skattedeklaration och kontakt med Tullverket innan varan anländer till Sverige.

Mer information om detta finns på Skatteverkets hemsida.