Karolinska Universitetssjukhuset

This page in English

Landstingets satsning på att utveckla verksamheten vid Karolinska universitetssjukhuset och att bygga ett toppmodernt sjukhus, Nya Karolinska Solna, NKS, med en ny byggnad för klinisk forskning, Bioclinicum, skapar unika möjligheter för vård, forskning och utbildning. 

En del av den verksamhet som bedrevs vid det tidigare Karolinska Universitetssjukhuset har övergått till det nya som öppnade för patienter hösten 2016 och beräknas vara helt klart 2018. I Huddinge byggs samtidigt infrastruktur för framtidens intervention, operation och röntgen, en ny byggnad samt ombyggnationer av närliggande byggnader som beräknas vara klara 2019.

Ny verksamhetsmodell

Första fasen av en ny verksamhetsmodell är genomförd vid Karolinska universitetssjukhuset. Nuvarande kliniker och divisioner organiseras om till olika teman som följer patientens väg genom vården, med temaövergripande stödfunktioner. KI deltar aktivt i implementeringen av den nya modellen som ska vara helt införd 2018.

Karolinska Universitetssjukhuset är en central del i en av de största satsningarna på hälso- och sjukvården någonsin i Stockholms län. Karolinska Universitetssjukhuset ska bedriva den mest avancerade hälso- och sjukvården för de svårast sjuka och de svårast skadade samt grundforskning, patientnära klinisk forskning och utbildning. 

Infrastruktur för experimentell, translationell och epidemiologisk forskning

Det nya sjukhuskomplexet består till största del av en vårdbyggnad men också ett FoUU-kluster (forskning, utveckling och utbildning) med bland annat en forskningsbyggnad, Bioclinicum, som byggs i anslutning till det nya sjukhuset. När forskningshuset står klart år 2017 kommer främst kliniska forskargrupper i Solna att flytta in i den nya byggnaden.

Parallellt bygger KI ett högspecialiserat forskningslaboratorium för den experimentella forskningen på KI campus Solna - Biomedicum - med förbindelse till det framväxande universitetssjukhuset och Bioclinicum. Syftet är bland annat att öka förutsättningarna för translationell forskning, i samverkan med universitetssjukhuset. Biomedicum beräknas stå klart under 2018.

Första flytthjälpen

Introduktionsbok för dig som börjar arbeta i den nya sjukhusbyggnaden i Solna.

Länkar

Hälso- och sjukvårdsorganisationSamverkan