Karolinska Institutet söker Scientific Director vid SciLifeLab

Publicerat 2017-10-24 14:06. Uppdaterat 2017-10-24 16:59This page in English

Är du intresserad av att fungera som länk mellan SciLifeLab och olika delar av Karolinska Institutet? Senast den 30 november 2017 ska intresseanmälan att blir Scientific Director vara inlämnad.

Bakgrund

SciLifeLab är ett vetenskapligt center för molekylära biovetenskaper med fokus forskning inom hälsa och miljö. På uppdrag av regeringen utvecklar och tillhandahåller SciLifeLab avancerade tekniker, instrument och kompetens till forskare i hela Sverige. SciLifeLab har som värduniversitet Karolinska Institutet (KI), KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. I samarbetet ingår även andra svenska lärosäten och totalt är fler än 1000 forskare knutna till SciLifeLab. Varje värduniversitet utser en Scientific Director och Karolinska Institutet utlyser nu ett uppdrag som Scientific Director SciLifeLab.

Uppdraget

I uppdraget ingår att i samverkan med andra företräda Karolinska Institutet i SciLifeLab och samordna KIs medverkan på olika nivåer samt stödja KIs ledning i frågor som rör SciLifeLab. En viktig uppgift är att vara en länk mellan SciLifeLab och olika delar av Karolinska Institutet och därvid ha en bred god kontaktyta till KIs institutioner. Den som innehar uppdrag som Scientific director kommer att företräda Karolinska Institutet externt i för verksamheten relevanta sammanhang.

Uppdraget som Scientific Director ska förenas med befintlig anställning vid KI. Uppdragstagaren ska ha dokumenterat god lednings‐ och samarbetsförmåga. Uppdragstagaren ska också ha dokumenterat goda vetenskapliga och metodologiska kunskaper inom molekylärbiologisk forskning med fokus på molekylära tekniker och deras applikationer.

Uppdraget är tidsbegränsat till tre år med möjlighet till förlängning. Uppdraget bör tillträdas den 1 januari 2018. Utgångspunkten är att uppdraget omfattar 20 procent av en heltid. Uppdraget som Scientific director bör inte kombineras med annan ledande befattning eller uppdrag inom SciLifeLab. För att kunna fullgöra uppdraget som Scientific Director krävs regelbundet närvaro vid SciLifeLab i Solna.

Inkomna intresseanmälningar bereds av en mindre grupp utsedd och under ledning av prorektor professor Karin Dahlman‐Wright. Rektor utser uppdragstagaren på förslag från gruppen.  För mer information kontakta gärna nuvarande Scientific Director, professor Lars Engstrand eller prorektor Karin Dahlman‐Wright.

Intresseanmälan med motivering av intresse för uppdraget och för uppdraget relevant kompetens och erfarenhet, CV och referenser (Max 2 A4‐sidor), märkt med dnr 1‐878/2017 ska senast den 30 november 2017 ha inkommit till Karolinska Institutet, Registrator, 171 77  Stockholm eller registrator@ki.se.

Länkar