Karolina

This page in English

Våningsplan 2 i Widerströmska huset med plats för 60 deltagare.
Tomtebodavägen 18 A, Solna

Karolina på campus Solna

Utrustning

HDMI / VGA + minitele för ljud
Projektor
Dokumentkamera
Högtalaranläggning
Podiemikrofon samt trådlöst headset för talförstärkning
Fast nätverk (KI-konto) och Wi-Fi
Pekskärm för styrning
Stationär dator (KI-konto)

Support på dator samt frågor gällande KI-konto besvaras av KI IT-support.

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

Karta

Länkar

Campus