NyheterForskning

Karin Jensen – en av årets Pro Futura-forskare

Publicerat 2018-06-20 10:36. Uppdaterat 2018-06-25 10:45This page in English
Karin Jensens forskning fokuserar på smärta, och på placebo.

Karin Jensens forskning fokuserar på smärta, och på placebo.

Karin Jensens forskning fokuserar på smärta, och på placebo.

Riksbankens jubileumsfond har utsett Karin Jensen vid institutionen vid klinisk neurovetenskap som en av årets Pro Futura-forskare. Det är första gången någon på KI sökt och fått detta program. 

Pro Futura är ett eftertraktat spetsforskningsprogram, som ger särskilt framstående juniora forskare inom humaniora och samhällsvetenskap möjlighet att ägna fem år åt fri forskning.
 – För mig innebär Pro Futura-programmet en möjlighet att ställa utmanande forskningsfrågor i gränslandet mellan medicin, samhällsvetenskap och humaniora. Jag vill gärna visa med min forskning att neurovetenskapliga studier kan belysa flera av de stora frågor som ofta tillskrivs humaniora, till exempel hur tro kan påverka hälsan, säger Karin Jensen.

Smärta och placebo

Hennes forskning fokuserar på smärta och på placebo. Med hjälp av olika tekniker för hjärnavbildning kan man kartlägga hur hjärnan bearbetar smärtsignaler, samt hur placeboeffekter uppstår. Hennes forskargrupp bedriver forskning på Karolinska Institutet, i samarbete med Program in Placebo Studies på Harvard Medical School.
 – Samma vecka som jag fick Pro Futura för min forskning om placeboeffekten kom en viktig publikation ut i detta ämne, där jag är medförfattare. För första gången har världens ledande placeboforskare samlats i ett och samma rum och utarbetat ett konsensusdokument för  nyttjande av placeboeffekten i klinisk praxis. Artikeln handlar om den kanske viktigaste frågan: Hur kan vi omsätta de kunskaper vi har om kraften i placeboeffekten så att det leder till nytta för patienter utan att bryta mot etiska principer? säger Karin Jensen.

Omsorgsfull process

Urvalsprocessen till Pro Futura är mycket omsorgsfull. En internationellt erfaren beredningsgrupp har granskat samtliga nominerade. Göran Blomqvist, vd vid Riksbankens Jubileumsfond, menar att dessa ambitiösa satsningar på humaniora och samhällsvetenskap i dag blivit allt viktigare.
– Med Pro Futura visar vi hur en internationellt gångbar och attraktiv anställning kan utformas, säger Göran Blomqvist. 
 

NeurovetenskapSmärtforskning