Kalenderhändelse (Calendar event)

This page in English

Alla kalenderhändelser som du skapar kommer automatiskt att visas i kalenderarkivet för din sajt samt i den övergripande KI-kalendern.

Du kan även lista kalenderhändelser i en promo list, se avsnittet skapa promo list – visa kalenderhändelser.

Skapa en kalenderhändelse

Gå till menyn och välj Add content/Calendar event

Grundläggande information

Headline – rubrik

Image – bild

Geografic location – välj i listan vilket KI-område eventet kommer att hållas på.

Event type – välj från listan vilken typ av event ex disputation.

Location – ange var eventet kommer att hållas, ex Farmakologens bibliotek, Nanna Svartz väg 2.

Contact person – välj från listan vem som ska stå som kontaktperson för eventet.

Organisational unit – välj i listan vilken enhet/ sektion/ avdelning/ centrumbildning etc. som står som värd för eventet. Saknar du din organisatoriska enhet i denna lista – kontakta webbteamet@ki.se. Om du har angett en organisational unit här kan du sedan göra en promo list som visar enbart dessa händelser. 

Datum och tid

Date – datum och tid. Fyll i datum och tid. Notera att om du låter rutan ”Show end date” vara ibockad behöver du även fylla i en sluttid – detta för att kalenderhändelsen ska visas på ett korrekt sätt.

Hide time – om du bockar i denna ruta behöver du inte fylla i ett klockslag för eventet. Kan vara praktiskt om du har ett event som sträcker sig över flera dagar eller om du bara har preliminära tider/save the date. 

Tags – nyckelord. Välj i listan.

English/swedish version – här kan du lägga till en länk till eventet på det andra språket. Länken hamnar överst på sidan och kommer få namnet Denna sida på svenska / This page in English.

Publish on – välj site. Här kopplar du kalenderhändelsen till den site den ska visas på. 

Profile reference

Fyller du i namnet på en person här så visas den aktuella kalenderhändelsen i en kalenderlista på personens profilsida.

Document

Här söker du upp redan uppladdade dokument. Observera att du alltså först måste ha laddat upp dokumentet, se avsnitt Dokumenthantering

Links

Här kan du lägga till eventuella länkar.

Bortse från alla fält som återfinns under rubriken Additional information:

Webbpublicering