Föreläsningar och seminarier

Utbildning i tillgodoräknandeprocessen för kurser på grundnivå och avancerad nivå

2017-05-0208:30 till 11:00 Meddelas senareCampus Solna

Utbildningen vänder sig till lärare och utbildningshandläggare/utbildningsadministratörer som arbetar med tillgodoräknande inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Program

Utbildningsadministrativa processer

Hur ska vi arbeta med att säkerställa att det finns grundläggande administrativa processer som stöd till lärare och utbildningshandläggare/utbildningsadministratörer?

Vad styr ett tillgodoräknandeärende?

Regelverk mm som styr tillgodoräknandeärendet.

Hantering av tillgodoräknande

Genomgång av de olika stegen i ett ärende om tillgodoräknande samt det stöd som erbjuds i form av hanteringsordning, mallar, information mm.

Diarieföring och arkivering

Var, hur och när ska handlingarna i ett ärende diarieföras och arkiveras?

Överklagandeärenden

Genomgång av de olika stegen i ett ärende som överklagas.

Information

Information om vidare arbete med övergripande stöd vid  tillgodoräknanden, tex tillgodoräknande av yrkesverksamhet, tillgodoräknande av studier från utlandet, förhandsbesked mm.

Medverkande

Lisen Samuelsson, jurist, Juridiska avdelningen
Catrine Viidas, enhetschef, Juridiska avdelningen
Charlotta Cederberg, enhetschef, Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Anmälan

Contact person: Charlotta Cederberg