Annan

Utbildning i Riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till chefens ansvar

2018-05-2213:00 till 16:30 S 413 Alfred Nobels Allé 23, FlemingsbergCampus FlemingsbergLedarskapsutbildning (HR)

Syfte: Att få fördjupade kunskaper om när och hur riskbedömningar ska genomföras i verksamheten så att riskhantering är en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Innehåll: Riskbedömningar – viktiga begrepp och definitioner, Riskbedömningsmetodik inkl. krav på dokumentation,  Perspektivet UMTO (riskkällor förknippade med Uppgiften samt Mänskliga, Tekniska och Organisatoriska faktorer). Teori varvas med praktiska övningar.

Målgrupp: Alla som har/får en delegation att ansvara för arbetsmiljön och som genomgått  den av Karolinska Institutets anordnade ledarutbildningen ”Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete (halv dag)” samt  medarbetare som medverkar vid riskbedömningar såsom skyddsombud, AMG-ledamöter och HR-personer. För medarbetarna gäller att de genomgått den av Karolinska Institutet anordnade arbetsmiljöutbildningen  ”Grundläggande arbetsmiljöutbildning (2,5 dag)”.

Språk: Detta kurstillfälle ges på engelska

Anmälan

Anmäl dig här senast en vecka innan kursstart

Contact person: Christina Westin-Bohman (Tjänstledig)