Annan

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 3: Laboratoriesäkerhet

2018-03-0808:30 till 12:00 Karolina, Tomtebodavägen 18 A, Solna (Widerströmska huset)Campus SolnaLedarskapsutbildning (HR)

Syfte: Syftet är att ge förutsättningar för att kunna ta emot och fördela arbetsmiljöuppgifter inom laboratoriearbete samt säkerställa god säkerhet inom laborativa verksamheter.

Innehåll: Grundläggande genomgång av lagstiftning, rutiner, riktlinjer och verktyg samt riskbedömning, tillstånd, anmälan, registrering, skyddsåtgärder, nödlägesrutiner, avfallshantering och förvaring inom främst biosäkerhet och kemikaliesäkerhet.

Målgrupp: Alla som har/får en delegation av arbetsmiljöuppgifter inom laborativa verksamheter (eller motsvarande) och som någon gång under de senaste fem åren genomgått den av Karolinska Institutet anordnade ledarutbildning ”Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete” eller ”Grundläggande arbetsmiljöutbildning (2 dag)”.

Kursledare: Medarbetare vid KI:s Miljö- och Säkerhetsenhet.

Språk: Detta kurstillfälle ges på svenska.

Anmälan

Anmäl dig här senast en vecka innan kursstart

Contact person: Christina Westin-Bohman