Annan

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 2: Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor

2019-04-1108:30 till 12:00 Marie, Tomtebodavägen 18 A, Solna (Widerströmska huset)Campus SolnaLedarskapsutbildning (HR)

Obligatorisk arbetsmiljöutbildning! Alla som har/får en delegation att ansvara för arbetsmiljön ska gå utbildningen. 

Språk: Detta kurstillfälle ges på svenska.

Anmälan

Information och anmälan

Contact person: Pia Stenberg
ArbetsmiljöIntern fortbildning och kompetensutveckling