Annan

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 2: Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor

2018-05-0708:30 till 12:00 Charles, Tomtebodavägen 18 A, Solna (Widerströmska huset)Campus SolnaLedarskapsutbildning (HR)

Syfte: Syftet är öka kunskaperna om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och hur man på ett systematiskt sätt kan arbeta med såväl förebyggande som åtgärdande insatser. 

Innehåll: Organisatorisk och social arbetsmiljö och stödjande processer och åtgärder som idag finns att tillgå vid Karolinska Institutet samt konflikter och strategier för konflikthantering och kränkande särbehandling.

Målgrupp: Obligatorisk! Alla som har/får en delegation att ansvara för arbetsmiljön och som någon gång under de senaste fem åren genomgått den av Karolinska Institutets anordnade ledarutbildning ”Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 1: Systematiskt arbetmiljöarbete" eller utbildningen "Grundläggande arbetmiljöutbildning".

Kursledare: Kristina Eriksson, HR-avdelningen i samarbete med Previa.

Språk: Detta kurstillfälle ges på engelska.

Anmälan

Anmäl dig här senast en vecka före kursstart

Intern fortbildning och kompetensutveckling