Annan

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete

2017-11-2808:30 till 12:00 Louis, Tomtebodavägen 18A, (Widerströmska huset ) SolnaCampus SolnaLedarskapsutbildning (HR)

Syfte: Syftet är att ge förutsättningar för att kunna ta emot och fördela arbetsmiljöuppgifter samt framgångsrikt driva arbetsmiljöarbetet.

Innehåll: Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, systematiskt arbetsmiljöarbete, uppgiftsfördelning/chefens roll och ansvar, kartläggning av risker, riskbedömning.

Målgrupp: Obligatorisk arbetsmiljöutbildning! Alla som har/får en delegation att ansvara för arbetsmiljön ska gå utbildningen. 

Kursledare:  Kristina Eriksson eller Margareta Bratt Carlström, HR-avdelningen i samarbete med Previa.

Språk: Detta kurstillfälle ges på svenska.

Anmälan

Anmäl dig här senast en vecka innan kursstart

Contact person: Christina Westin-Bohman (Tjänstledig)