Föreläsningar och seminarier

Regionala etikprövningsnämnden bjuder in till ett seminarium om etiklagen

2017-04-1909:00 till 11:00 Inghesalen, Tomtebodavägen 18ACampus Solna

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm erbjuder ett tillfälle att få en genomgång av etikansökningsprocessen tillsammans med avdelningsordförande, vetenskaplig sekreterare och handläggare från kansliet. Seminariet hålls på svenska.

Vi kommer till prata om lagar och regler, vad man ska tänka på när man fyller i ansökan, handläggningstider. Det kommer finnas möjlighet att diskutera och ställa frågor. Seminariet riktar sig till alla som är involverande i etikansökningsprocessen.

Anmäl dig innan den 19 april, max antal deltagare är 40 personer.  Eftersom att vi har ett begränsat antal platser, är din anmälan bindande.

Anmäl dig till seminarie om etiklagen

Vi bjuder på fika, varmt välkomna!

Etik