Föreläsningar och seminarier

Prisföreläsningar Sjöbergpriset

This page in English
2018-04-1215:00 Berzelius väg 3, Gustaf RetziusCampus Solna

Sjöbergpriset är ett årligt internationellt pris inom cancerforskning som tilldelas av Kungl. Vetenskapsakademien, KVA, till forskare som på ett avgörande sätt bidragit till vår kunskap om sjukdomsmekanismer, riskfaktorer, behandling eller förebyggande av cancer. Priset uppgår till 1 miljon US dollar, varav 100 000 US dollar är prissumma och 900 000 US dollar är anslag för framtida forskning.

KVA utdelar Sjöbergpriset 2018 till cancerforskarna Zhu Chen, Anne Dejean och Hugues de Thé ”för klarläggande av molekylära mekanismer och utveckling av revolutionerande behandling av akut promyelocytleukemi.”

Föreläsningarna organiseras av Karolinska Institutet och Kungl. Vetenskapsakademien med stöd från Sjöbergstiftelsen. De är kostnadsfria och öppna för allmänheten; föranmälan krävs ej.

Contact person: Sara Aldén

Länkar

Cancer och onkologiPris