Annan

Öppna möten KI:s Strategi 2030, Södersjukhuset

This page in English
2019-01-3015:30 till 16:30 Sal HalldinSödersjukhuset

Öppna möten för KI:s medarbetare och studenter om KI:s Strategi 2030

Mötena genomförs i samtal med rektor Ole Petter Ottersen, prorektor Karin Dahlman-Wright och universitetsdirektör Per Bengtsson.

Moderator: Emma R Andersson, forskarassistent.

Syfte: Att få in synpunkter på strategin inför konsistoriets möte den 20 februari där strategin kommer att behandlas. Några kritiska strategiska områden har identifierats och för dessa är studenter och medarbetares synpunkter särskilt värdefulla. Mötet är även ett tillfälle för intresserade medarbetare och studenter att ta del av huvudragen i strategi 2030 direkt från ledningen och ställa frågor.

Ta tillfället i akt att ställa frågor och lämna dina kommentarer i samband med anmälan eller på mötet.

Efterföljande fika och mingel. Mötet på Södersjukhuset hålls på svenska.

Anmäl dig här

Länkar

AdministrationOrganisation