Föreläsningar och seminarier

Lunchseminarium om medel för professionell praktik- Flemingsberg

This page in English
2019-02-1811:30 till 12:30 S415, plan 4 Zanderska huset, Alfred Nobels Alle 23, FlemingsbergCampus FlemingsbergKarriärservice

Välkommen på lunchseminarium med presentation av mobilitetsprogrammet PAUS -Personrörlighet för akademiker med Utbildningsfokus och studentmedverkan. Nu finns möjlighet att ansöka om medel för att samverka med externa företag/organisationer 2019.

Syftet med PAUS är att möjliggöra för lärare/forskare och teknisk/administrativ personal att genomföra ett tidsbegränsat uppdrag på ett företag eller annan organisation utanför akademin, vilket genererar ny kunskap och nya perspektiv till KI:s utbildning och forskning.

 

Anethe Mansén, projektledare PAUS, presentation av årets PAUS utlysning

Stefano Bonacina, forskare på LIME, presentation av sina erfarenheter av deltagande i PAUS 2018-2019 med ett samverkansprojekt hos Swedish Standards Institute.  Stefanos projekt handlar om att utvärdera kvalitén på hälso appar, med avseende på standardisering av sådana. 

Läs mer om projektdeltagarna från 2018

Presentationen ges på engelska

Registrera dig här. 

OBS. Seminariet kommer också att erbjudas den 14 februari på Campus Solna. 

 

Kontaktperson

Samordnare

Anethe Mansen

Telefon: 08-524 863 76
Enhet: Student- och karriärservice
E-post: Anethe.Mansen@ki.se

Contact person: Anethe Mansen
FinansieringKarriärSamverkan