Föreläsningar och seminarier

Lunchseminarium om medel för professionell praktik

This page in English
2019-02-1411:30 till 12:30 Marie, Widerströmska, Tomtebodavägen 18 a, SolnaCampus SolnaKarriärservice

Välkommen på lunchseminarium med presentation av mobilitetsprogrammet PAUS -Personrörlighet för akademiker med Utbildningsfokus och studentmedverkan. Nu finns möjlighet att ansöka om medel för att samverka med externa företag/organisationer 2019.

Syftet med PAUS är att möjliggöra för lärare/forskare och teknisk/administrativ personal att genomföra ett tidsbegränsat uppdrag på ett företag eller annan organisation utanför akademin, vilket genererar ny kunskap och nya perspektiv till KI:s utbildning och forskning.

 

Anethe Mansén, projektledare PAUS, presentation av årets PAUS utlysning. 

Stefano Bonacina, forskare på LIME, presentation av sina erfarenheter av deltagande i PAUS 2018-2019 med ett samverkansprojekt hos Swedish Standards Institute.  Stefanos projekt handlar om att utvärdera kvalitén på hälso appar, med avseende på standardisering av sådana. 

Läs mer om projektdeltagarna 2018

Presentationen ges på engelska

Vi bjuder på en lunchsmörgås.

Registrera dig här. 

OBS. Seminariet kommer också att erbjudas den 18 februari på Campus Flemingsberg. 

 

Kontaktperson

Samordnare

Anethe Mansen

Telefon: 08-524 863 76
Enhet: Student- och karriärservice
E-post: Anethe.Mansen@ki.se

Contact person: Anethe Mansen
FinansieringKarriärSamverkan