Annan

Kurs i ACT

2017-10-1014:00Campus Solna

Kursen baseras på kunskap från forskning inom den psykologiska inriktningen Acceptance and Commitment Therapy, ACT. Att öka förståelsen för vad som påverkar våra tankar, känslor och handlande och träna olika förhållningssätt och verktyg för ökad hanterbarhet under arbetsdagen. Grunden i ACT kan sammanfattas med ”Accept, Choose, Take action”. 

Innehåll

Att skilja på vad som påverkar oss negativt och som kan förändras och vad som inte kan förändras, där acceptans blir centralt:

  • Integrera och träna medveten närvaro i vardagen
  • Normalisering av att livet bitvis gör ont
  • Undersöka hur man vill att arbetslivet ska se ut
  • Testa olika förhållningssätt till hur man kan hantera sina upplevda hinder

Kursen omfattar 8 kurstillfällen och hålls på svenska.

Vem kan gå kursen?

KI anställda och KI anknutna (reg i KIMKAT).
Kursen är kostnadsfri. Maxantal 12 deltagare
Ett deltagande kräver obligatorisk närvaro vid samtliga kurstillfällen

Plats: Campus Solna , Berzeliusväg 3, Lugna rummet.

Tid: Tisdagar kl.14.00 -16.15 samt en fredag (8/12) 8.30 -10.30
Kursdagar : 10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 8/12, 19/12, 16/1

Kursledare: Kristina Eriksson och Elisabeth Svanfeldt.