Konferenser och symposier

Karriärvägar, bias och bedömning

2019-04-1213:00 till 16:00 Biomedicum 3, Solnavägen 9Campus Solna

Rektor Ole Petter Ottersen och prorektor Karin Dahlman-Wright bjuder in till ett symposium

Förutsägbara karriärvägar är ett viktigt led i att öka forskningens attraktionskraft. Att utveckla rekryterings- och bedömningsprocesser ur ett jämställdhetsperspektiv är ett strategiskt och prioriterat område för KI där en särskild ambition är att öka andelen kvinnliga professorer, i linje med KI:s rekryteringsmål. Som ett led i det arbetet anordnar KI ett symposium, ett erfarenhetsutbyte med KTH och Handelshögskolan, om att arbeta med jämställdhet vid fakultetsförnyelse.

Inbjudan till Symposium

Symposiet är på svenska

Medverkande:

  • Professor Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan i Stockholm
  • Professor Anna Wahl, vice rektor jämställdhet och värdegrund, KTH
  • Professor Katja Tollmar Grillner, dekanus, KTH

Program:

  • Karin Dahlman-Wright hälsar välkommen
  • Presentation av erfarenheter från KTH och Handelshögskolan samt paneldiskussion med inbjudna gäster och Junior Faculty
  • Diskussion i grupper om vägar framåt i detta arbete
  • Kommentarer från grupperna
  • Ole Petter Ottersen och Karin Dahlman-Wright avslutar

Målgrupp:

  • KI:s ledning, prefekter, dekaner, vicerektorer, fakultetsnämnd, kommittéer, rekryterings- och docenturutskott samt Junior Faculty

 

Anmälan senast 1 april

Contact person: Klara Regnö
Jämställdhet