Annan

Info om IDAC, OrgiP, KIPAS

2017-10-1713:15 till 14:30 Strixsalen, von Eulers väg 4 A/BCampus Solna

I februari 2018 kommer det nya systemet IDAC ersätta KIMKAT, som är ett system för att hantera digitala identiteter, konton och tilldela behörigheter. Informationsmötet riktar sig till HR-personal, KIMKAT-administratörer, ekonomer, AC:ar och prefekter.

Den största skillnader blir att viss information inte kommer att lagras i KIMKAT längre och färre manuella steg. Ett exempel på hur detta påverkar ert dagliga arbete är att anknytningar kommer hanteras i UBW, istället för i IDAC (eller KIMKAT).

Projekteten som pågår på KI just nu påverkar bland annat

  • Hur behörigheter godkänns när KIMKAT byts ut mot IDAC
  • Processen för anknytningar
  • Processen för anställning i Primula
  • Hanteringen av behörigheter och passerkort

Agenda

Vi vill därför bjuda in dig till ett informationsmöte, med den preliminära agendan:

13:15 Fika

13:30 – 14:30

  • Information om IDAC – ersättaren för KIMKAT – hur hänger allt ihop? (Pernilla Hulth, projektledare IDAC)
  • Uppdateringar i Primula (Andreas Larsson, projektledare OrgiP)
  • Anknytningsprocessen – ändringar i UBW (Andreas Larsson, projektledare Anknutna i UBW)
  • KIPAS behörighetssystem (Magnus Söderdahl, Säkerhetssamordnare och ansvarig för KIPAS behörighetssystem)

Anmälan

Vänligen anmäla dig till mötet genom att mejla Pernilla Hulth. Skriv "Anmälan infomöte IDAC" i rubriken samt ange datumet och tiden på mötet som du vill komma till, så kan vi planera fikat!

Vi ser fram emot att ses!

Andreas, Magnus och Pernilla

Contact person: Pernilla Hulth

Länkar