Annan

Grundutbildning i upphandling steg 2

This page in English
2018-05-1613:00 till 16:00 Konferensrum 507, Aula Medica, Novels väg 5Campus Solna

Kursen riktar sig till inköpssamordnare samt alla som vill fördjupar sig inom upphandling.

I steg 2 går vi igenom:

  • Ramavtal 2
  • Direktupphandling 2
  • Undantag i LOU
  • Miljö och hållbarhet 2
  • E-handelssystemet

I steg 2 fördjupar vi oss i direktupphandlingar och hur ramavtal ska användas tillsammans med vårt E-handelssystem. Vi går igenom de olika möjligheter till undantag som finns i Lagen om offentlig Upphandling. Vi berör även miljö- och hållbarhetsfrågor och fördjupar oss i regler och policys som gäller i staten och på KI.

Vänligen anmäl dig genom att mejla Nils Emlund på nils.emlund@ki.se.

Contact person: Nils Emlund

Länkar

Intern fortbildning och kompetensutveckling