Annan

Grundläggande arbetsmiljöutbildning

2017-10-1008:30 till 2017-10-1116:30 S 402, Alfred Nobels Allé 23Campus Flemingsberg

Utbildningen vänder sig främst till dig som är ny i rollen som skyddsombud/studerandeskyddsombud, chef, HR/personalhandläggare eller ledamot i Arbetsmiljönämnden/arbetsmiljögrupper.

Heldagar 10-11 oktober kl. 08.30-16.30 samt halvdag 24 oktober 2017 kl. 08.30-12.00.

KI rekommenderar att utbildningen repeteras vart 5:e år för att kunskaperna ska hållas aktuella, varför du som gått utbildningen tidigare också är välkommen.

Utbildningens 2,5 dagar ger de grunder du behöver för att kunna driva och samarbeta i det systematiska arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats. Teoripass varvas med gruppdiskussioner och övningar som har koppling till KI:s interna arbetsmiljöarbete.

Ur innehållet

  • Få en bra koll på de arbetsmiljöregler som gäller din verksamhet
  • Vem ansvarar för vad och hur ska SAMverkan gå till i arbetsmiljöarbetet?
  • Skyddsombuds viktiga funktion och rättigheter
  • Hörnpelare i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  • Säker arbetsmiljö (brandskydd, laboratoriesäkerhet m.m.)
  • Viktiga områden att bedöma vid skyddsronder
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Hälsoarbete och friskfaktorer – fysiskt och psykiskt

Kursledare

Huduvdskyddsombuden Bo Nilsson och Anna-Lee Cöster Jansén, Margareta Bratt Carlström från HR-avdelningen samt Johan Lindberg från Previa.

Anmälan

Anmäl dig senast 5 oktober 2017 via https://survey.ki.se/Survey/7397

Antalet deltagare är begränsat till 30 personer.

ArbetsmiljöKurs