Föreläsningar och seminarier

GDPR workshop vid PHS och LIME: Hjälp med att registrera personuppgiftsbehandling

This page in English
2018-09-1909:00 till 11:30 Engage, LIME, Widerströmska husetCampus Solna

I och med GDPR behöver KI upprätta ett register över de personuppgiftsbehandlingar som sker vid KI. Därför ska alla personuppgiftsbehandlingar vid KI anmälas via ett webbformulär. Vid denna workshop hjälper vi dig med anmälan. 

Det är obligatoriskt att använda webbformuläret för att anmälan av all personuppgiftsbehandling.  Att alla behandlingar anmäls via detta verktyg är en förutsättning för att KI ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt GDPR. Alla personuppgiftsbehandlingar ska vara anmälda via webbverktyget senast fredagen den 21 september.

Instruktioner för anmälan av personuppgiftsbehandling vid LIME och PHS

Kontakt

Om du har några frågor om workshopen eller registeranmälan, kontakta gärna oss på sekretariat@phs.ki.se

Kontaktpersoner GDPR på LIME och PHS

IT-samordnare

Ludvig Andersson

Telefon: 08-524 837 63
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: ludvig.andersson@ki.se

Arkivarie

Linus Askenfelt

Telefon: 08-524 833 49
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: linus.askenfelt@ki.se

Contact person: Ludvig Andersson

Länkar